خدا گوید:

«تو ای زیباتر از خورشید زیبایم...........

تو ای والا ترین مهمان دنیایم..............

بدان آغوش من باز است......................

شروع کن!

یک قدم با تو،
تمام گامهای مانده اش با من!

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
مارال

صدای باران زیبا ترین ترانه ی ” خداست “ که طنینش زندگی را برای ما زیبا تر می کند نکند فقط به گل الوده ی کفش هایمان بیندیشیم...........