جملات ناب

آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد.................

پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.......................

/ 0 نظر / 10 بازدید