با سلام

لطفا موارد زیر، در کتاب های جراحی، اصلاح شود:

جراحی 2، صفحه 148

باکس ایست، اشتباها مشابه باکس ایست صفحه 146، تکرار شده، لطفا مطالب زیر رو با مطالب موجود در این باکس، جایگزین نمایید.....

 


ایست!! در صورت مواجهه با این بیماران، موظف به انجام آپاندکتومی، برداشتن وسیع مزوی آپاندیس (شامل تمام L.Nها) و جمع آوری و بررسی همۀ موکوسل موجود در پریتوئن و (ارسال تمامی موارد فوق به آزمایشگاه، جهت بررسی سیتولوژی و مشاهده دقیق base آپاندیس) می باشیم.

راستی!! اگر در برگه ی پاتولوژی، شاهد گزارش موارد زیر باشیم، انجام همی کولکتومی راست ( ترجیحاً با برداشتن سکوم = cecetomy) در این بیماران، اندیکاسیون پیدا می‌کند.
1- وجود شواهد درگیری base آپاندیس
2- درگیری L.Nهای پری آپاندیس

جراحی 5: 

صفحه ی 4: لطفا 4 خط زیر باکس سوال، به بالای باکس جابه جا گردد!!!!!!!!

 

جراحی 5: صفحه 102

در خط یکی به آخر!! ظاهرا موقع PDF گیری فایل، این یه جمله حذف شده.

گاهی اوقات در بیماران مبتلا به تومور ویلمز، ممکن است شاهد بروز اختلالات همراه نظیر Aniridia ، اختلالات دستگاه تناسلی-ادراری، عقب ماندگی ذهنی و سندرم WAGR باشیم.